ไม้มงคล

ศึกษาไม้มงคล…เอาไว้เลือกมาปลูกในสวนอันน้อยนิด…
 
 ต้นไม้เสริมดวงของคนเกิดวันพฤหัสบดี
        คนวันพฤหัสนั้นเป็นคนมีสติปัญญาดี สนใจหาความรู้สม่ำเสมอ พูดจาฉะฉานมีหลักการ เชื่อในความคิดของตัวเองจนไม่ค่อยยอมฟังจากคนอื่น โกรธง่ายหายเร็ว มีความทะเยอ ทะยานสูง จากลักษณะทั้งหมดนี้ไม้มงคลควรจะเป็นไม้ดอกสีขาวมงคลควรจะเป็นไม้ดอกสีขาว อาทิเช่น

ต้นมะลิ – เชื่อว่าเป็นศิริมงคลด้านทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ มีความรักที่ดี
ต้นจำปี – เชื่อว่าทำให้ชีวิตรุ่งเรือง การงานก้าวหน้า
ต้นราตรี – เชื่อว่าเป็นศิริมงคล
ต้นพุด – เชื่อว่าทำให้เกิดความเจริญ มั่นคง แข็งแรงสมบูรณ์ (เฉพาะดอกสีขาว)
ต้นกุหลาบ – เชื่อว่าให้เกิดความสง่างาม ภาคภูมิ (เฉพาะดอกสีขาว)
ต้นแก้ว – เชื่อว่าทำให้บ้านมีแต่ความดี มีความแจ่มใสบริสุทธิ์

 
           ว่านเพชรนารายณ์
        
 
 
          ไผ่กวนอิม
 

 

          ลีลาวดี (อันนี้รักเป็นการส่วนตัว) 

             

           ดอกพุดพิชญา

 

 

บ้านของคนปีระกา (พ.ศ. 2524, 2512 และ 2500)
             เพื่อความเป็นสิริมงคล บ้านของคนปีระกาต้องสวย สะอาด สดใส และดูใหม่อยู่เสมอ สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ควรจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รั้วบ้านและอาคารภายนอกบ้านควรทาสีใหม่ทุกๆ 3 ปี ภายในบริเวณบ้าน ห้ามมีสิ่งของแตกหัก ชำรุด เสียหาย ใบไม้แห้ง ต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่เหี่ยวเฉาโรยรา โดยเด็ดขาด รอยร้าวบนผนัง หากพบเจอต้องรีบแก้ไขในทันที หลอดไฟ กลอน กุญแจ ประตู หน้าต่าง ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การโอนบ้าน

 
วันนี้มาแนวมีสาระ…ก็เครียดมาทั้งวันแล้วนินา เรื่องพรุ่งนี้จะไปโอนบ้านเนี้ย…ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเลย..ความรู้เรื่องนี้ก็ไม่มีซักนิด…แบบว่าไม่มั่นใจเลยแม้แต่น้อย…เพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไง..เสียค่าอะไรมั่งเครียดอ่ะแต่ตอนนี้ใจเย็นลง…เลยมาหาข้อมูลจากเวปก็เลยได้ความมา…….ดังนี้
 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 457 บัญญัติว่า "ค่าฤชาธรรมเนียมทำสัญญาซื้อขายนั้น ผู้ซื้อ ผู้ขายพึงออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่าย" ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ผู้ซื้อและผู้ขาย จึงมีหน้าที่ออกกันคนละครึ่งตามกฎหมาย สำหรับค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร กำหนดให้ผู้มีเงินได้ (ผู้ขาย) เป็นผู้เสีย ผู้ซื้อมีหน้าที่หักและนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
สำหรับการจดทะเบียนขายอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดิน เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 2 คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ (ถ้าเป็นการขายอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินจะมีหมายเหตุว่า ที่ดินแปลงนี้อยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน ได้รับลดค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ 0.01 จากราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งอัตรานี้จะใช้บังคับไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546)
2. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนดตามประมวลรัษฎากร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน จะเป็นผู้คำนวณและเรียกเก็บในขณะจดทะเบียน
3. ค่าอากรแสตมป์ใบรับ อัตราร้อยละ 50 สตางค์ คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
4. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกรณีบุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์ไปภายใน 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนได้มา อัตราร้อยละ 3.3 (รวมภาษีท้องถิ่น) คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า แต่ในขณะนี้ มีการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือร้อยละ 0.11 ซึ่งอัตรานี้ จะใช้บังคับไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว และไม่มีกฎหมายให้ลดภาษีธุรกิจเฉพาะ จะเสียในอัตราปกติ และเมื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับตาม 3.
แต่ถ้าเป็นการขายอาคารพานิชย์พร้อมที่ดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
ข้อมูลจาก : สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
 
เพราะงั้น…เราก็จะเสีย  ค่าจดจำนอง  1%
                                    ค่าธรรมเนียมการโอน 2%
ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 
คำนวนดูแล้วพรุ่งนี้ต้องจ่ายที่ ที่ดิน 11,000 จริง ๆ ซะด้วย…แต่ยังไง พรุ่งนี้ก็ต้องเครียกับเจ้าหน้าที่ให้ละเอียด…ว่ามีค่าอะไรเท่าไรบ้าง…เดี๋ยวเค้าจะมั่วรวมกันมากับที่ผู้ขายจะต้องจ่ายเอง
 
เอาว๊า..ไปคนเดียวก็คนเดียว  ธรรมดาอยู่แล้วนิเน๊าะ ที่ต้องพึ่งตัวเอง  เหออออ…………………………….ไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วอะ…เหงาจัง                       
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

แล้ววันนี้ก็กลับมา

 
รู้สึกเหมือนไม่มีใครอีกครั้ง…
 
ถามเธอ…เธอยังบอกว่าเหมือนเดิม…ไม่มีอะไร
 
แต่ความรู้สึกของชั้นมันบอกว่าเธอมีอะไรที่เปลี่ยนไป
 
ก็ช่งมันเหอะนะ…ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีก…ระหว่างเรา
 
ชั้นพยายามเพื่อเธอมามากแล้ว…เธอเองก็รู้ดี
 
ชั้นอยู่ได้…ไม่ว่าจะมีเธออยู่…หรือไม่มี
 
ชั้นคงไม่ต้องรู้สึกผิด…ถ้าจะทำสิ่งที่มันผิดต่อเธอ
 
ก็ถือว่า…หายกัน
 
รักก็ส่วนรัก…แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไป…ชั้นไม่เอาชีวิตชั้นไปผูกกับเธออีกแล้ว…มันโง่
 
อะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปนี้…ก็ยอมรับมันเถอะนะ…………………………………………………………………………………………รักเธอ
 
 
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Season change…

 
เพราะอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็เลยทำให้……….ไ ม่ ส บ า ย
 
เพราะว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดไง…สงสัยร่างกายมันจะรู้…ก็เลย ป่ ว ย ซะงั้น
 
คืนวันที่ 4 ปวดหัวมาก ๆ กินยาไปตั้งนานก็ยังไม่หาย…จนเที่ยงคืนกว่า…ถึงหลับไป…
 
ตื่นเช้ามาก็เริ่มปวดอีก…เลยกินนม+ขนมปัง…แล้วก็กินยา…เลยหลับต่ออีกทั้งวัน
 
เลยได้นอนซะหายอยาก…ตื่นแล้วนอน…ตื่นมาก็นอนต่อ  
 
ไม่ชอบเลย…การที่ต้องอยู่ ค น เ ดี ย ว เนี้ย…
 
ยิ่งตอนที่ไม่สบาย…ต้องการ ใ ค ร ซั ก ค น . . . แต่ก็ ไ ม่ มี
 
คงต้องร้องเพลง ใ ค ร สั ก ค น ของ Paradox ไปก่อน…..เพราะดี…โดนใจ…และเข้ากับ Season นี้เล๊ยยย
 
 
 
โอ๊ย!!! กะลังจะปวดหัวอีกแล้วววว
 
งานก็เยอะแยะ ๆ ๆ ๆ ทำงานดีก่า
 
 
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

มาลอยกระทงกัน

  

อากาศเย็น ๆ พรุสวย ๆ กระทงดอกไม้ที่นั่งทำเอง แสงเทียนที่ลอยไปตามสายน้ำ…….ชอบจัง!!
 
เมื่อต้นเดือน……"เดือนนี้มาวันที่ 24-25 ดีกว่า…จะได้มาลอยกระทงด้วยกันพอดี…เอ๊!! แล้วจะไปลอยที่ไหนกันดีน๊า…หนูอยากไปลอยที่ไหนคะ??"
 
เวลาต่อมา………"รับงานไปเหอะค่ะ..อย่าไปเลื่อนเค้าเลย…เด๋วจะเสียลูกค้า…เอาไว้มาวันอื่นก็ได้นะคะ!!"
 
วันนี้……………."วันลอยกระทงแล้วอะ…ปีนี้ไม่ได้ลอยแน่เลย…อากาศก็เย็นมากขึ้นแล้ว….คิดถึงพี่จังเลย…เหงามาก ๆ แล้วด้วยอ่ะ"
 
 
 

 

คลิก!!แล้วไปลอยกระทงด้วยกันเล๊ยยย

    การลอยกระทงออนไลน์…ช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม…ลดปัญหาโลกร้อน…ไม่สร้างภาระให้คนเก็บขยะ!!!

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

New Look

 
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่….
 
เพื่อน ๆ ที่เคยเข้ามา คงแปลกใจ…ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตรึเปล่า…
 
ถึงได้ลุกมาเปลี่ยน BG จากสีชมพูหว๊านนนหวาน…เป็นสีดำสนิทอย่างงี้
 
เพลงก็ เป็นเพลง "อกหัก" Bodyslam 
 
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะ..ชีวิตสงบสุขดี…ความรักก็งดงามดี
 
แต่แบบว่า..เสาร์-อาทิตย์ นี้เป็น 2 วันสุดท้าย ที่จะมีเวลาทำอะไรซักอย่างกะ Space
 
แต่พอทำซักอย่าง ก็เลยเป็นแบบที่เห็น คือเปลี่ยนไปทุกอย่าง….แหะ ๆ
 
ต่อจากนี้งานคงยุ่งกว่าเดิม….มากมาย (ยังมีที่มากกว่าเดิมอีก ๆ  ๆ ๆ)
 
2 วันนี้ก็เหนื่อยล้ามาก ๆ อะ…แต่พออัพ Space แล้วติดลม ยังไม่เสร็จ…ก็หยุดไม่ได้
 
 

 

ความรัก  &   ความลับ

2 คำนี้  ออกเสียงใกล้กัน…แต่ให้ผลต่างกันโดยสิ้นเชิง

แต่ทำไมมันก็มาคู่กันเสมอ ๆ

(เพราะรักไง…ถึงไม่บอก)

ถ้ารักกันจริงคงไม่ทำเรื่องที่บอกเราไม่ได้จริงมั้ย??

 ถ้าคุณกำลังคิดจะ…ไม่พูดความจริงให้เค้ารู้…ทำอะไรบางอย่างให้อีกคนเข้าใจผิดจากความเป็นจริง…..หยุดซะเถอะ!!  เพราะนั่นหมายถึงคุณกำลังจะเสียคนที่ดีที่สุดอีกคนไป 

 

Ps.  ต่อไปจะมาอัพทุกวัน..เพราะมี Blog "Idea today" 

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

ขอเวลานอก 5 นาที!!!

 
ปรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
 
ขอเวลานอก 5 นาที!!!
 
วุ้นโคตร ๆ เหนื่อยโคตร ๆ อ่ะ………….
 
ด่วน ๆ ๆ ๆ  ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ โคตรด่วนอะ…..อะไรก็ต้องได้….ไอ้นู้นไอ้นี่ก็จะเอา….
 
(เชิญผมไปประชุม…แล้วไม่มีรถมารับผมหรอ???)
 
เออ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!….งี้เชิญประชุม 12 คน..ไม่ต้องส่งรถไปรับ ทั้ง 12 จังหวัดเลยหรอวะเนี้ย
 
แ ร่งเอ๊ยยยยยขอบ่นหน่อยเหอะ
 
 
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น