การโอนบ้าน

 
วันนี้มาแนวมีสาระ…ก็เครียดมาทั้งวันแล้วนินา เรื่องพรุ่งนี้จะไปโอนบ้านเนี้ย…ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเลย..ความรู้เรื่องนี้ก็ไม่มีซักนิด…แบบว่าไม่มั่นใจเลยแม้แต่น้อย…เพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไง..เสียค่าอะไรมั่งเครียดอ่ะแต่ตอนนี้ใจเย็นลง…เลยมาหาข้อมูลจากเวปก็เลยได้ความมา…….ดังนี้
 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 457 บัญญัติว่า "ค่าฤชาธรรมเนียมทำสัญญาซื้อขายนั้น ผู้ซื้อ ผู้ขายพึงออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่าย" ดังนั้น ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ผู้ซื้อและผู้ขาย จึงมีหน้าที่ออกกันคนละครึ่งตามกฎหมาย สำหรับค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร กำหนดให้ผู้มีเงินได้ (ผู้ขาย) เป็นผู้เสีย ผู้ซื้อมีหน้าที่หักและนำส่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
สำหรับการจดทะเบียนขายอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดิน เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 2 คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ (ถ้าเป็นการขายอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ซึ่งในสารบัญจดทะเบียนหลังโฉนดที่ดินจะมีหมายเหตุว่า ที่ดินแปลงนี้อยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน ได้รับลดค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ 0.01 จากราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งอัตรานี้จะใช้บังคับไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546)
2. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ตามวิธีการที่กำหนดตามประมวลรัษฎากร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน จะเป็นผู้คำนวณและเรียกเก็บในขณะจดทะเบียน
3. ค่าอากรแสตมป์ใบรับ อัตราร้อยละ 50 สตางค์ คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
4. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับกรณีบุคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์ไปภายใน 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนได้มา อัตราร้อยละ 3.3 (รวมภาษีท้องถิ่น) คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า แต่ในขณะนี้ มีการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือร้อยละ 0.11 ซึ่งอัตรานี้ จะใช้บังคับไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว และไม่มีกฎหมายให้ลดภาษีธุรกิจเฉพาะ จะเสียในอัตราปกติ และเมื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับตาม 3.
แต่ถ้าเป็นการขายอาคารพานิชย์พร้อมที่ดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
ข้อมูลจาก : สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
 
เพราะงั้น…เราก็จะเสีย  ค่าจดจำนอง  1%
                                    ค่าธรรมเนียมการโอน 2%
ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 
คำนวนดูแล้วพรุ่งนี้ต้องจ่ายที่ ที่ดิน 11,000 จริง ๆ ซะด้วย…แต่ยังไง พรุ่งนี้ก็ต้องเครียกับเจ้าหน้าที่ให้ละเอียด…ว่ามีค่าอะไรเท่าไรบ้าง…เดี๋ยวเค้าจะมั่วรวมกันมากับที่ผู้ขายจะต้องจ่ายเอง
 
เอาว๊า..ไปคนเดียวก็คนเดียว  ธรรมดาอยู่แล้วนิเน๊าะ ที่ต้องพึ่งตัวเอง  เหออออ…………………………….ไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วอะ…เหงาจัง                       
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s